Birds – Shokooh Zagros

Birds

شلوغ کنجکاو
نام. سبز قبا
نام علمی. Coracias garrulus
نام لاتین. European roller

سبزقبا ها اندازه ای حدود 30 سانت طول بدن دارند. بدن ابی فیروزه ای روتنه قهوه ای با شاه پره های سیاه رنگ دارد.
شکار خود را بیشتر در مزارعه بدست می اورد.
اب دزدک ها جیرجیرکها و ملخ ها در زنجیره غذایی این پرنده جای میگیرند.
زمان زاد اوری انها در قسمتهای گرم کشور از ابتدای فروردین شروع می شود و گاهاً تا تیر ماه نیز زادآوری دارند.
این پرنده بیشتر در کنار مزارع رودخانه ها و کشتزاره ها دیده می شوند.
سبز قبا پراکنش خوبی دارند و از نظر جمعیت در شرایط مناسبی به سر می برند و نیازی به برنامه حفاظتی خاص ندارند.